Umów spotkanie

Udowodnij, że nie jesteś botem wpisując poprawny wynik: 2+5=

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej

Właścicielem strony internetowej www.centrummaszyncnc.pl jest Fanuci & Falcon Sp. z o.o. (zwana dalej: F&F) z siedzibą w Gdańsku, Ku Ujściu 19, Hala 1 Segment F, NIP: 851-317-12-54 dostępna pod następującymi kontaktami: tel.: (+48) 58 533 6508, e-mail: biuro@centrummaszyncnc.pl.

Wyszukując i uzyskując dostęp do strony internetowej F&F, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejsze Warunki i zasady korzystania ze strony. Akceptacja ta nie wymaga od użytkownika podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań lub wyrażania odrębnej zgody.

 1. Zawartość strony internetowej F&F stanowią różne treści, w tym: logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej (web design) i jej oprogramowanie (software).
 2. Prawa własności intelektualnej strony internetowej oraz cała jej zawartości należą do F&F i jako takie są chronione na podstawie ogólnych zasad prawnych oraz ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa o przestępczości komputerowej.
 3. Strona internetowa i jej zawartość (tj. logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej [web design] i jej oprogramowanie [software], a także wszelkie przekazywane na stronie na żywo transmisje – przede wszystkim z prezentacji technologii nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechniane, chyba, że F&F wyda na to wyraźną zgodę w odpowiedzi na uprzedni, pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 4. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej w dowolnej formie i w dowolnym celu (nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraźnej uprzedniej zgody F&F, jest surowo zabronione.
 5. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej po uzyskaniu wyraźnej pisemnej autoryzacji, wymaga od podmiotu wnioskującego identyfikacji i podania źródła, to jest: „Fanuci & Falcon, Gdańsk” lub „Fanuci & Falcon Sp. z o.o.”.
 6. F&F zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom dopuszczającym się wszelkiego nieuprawnionego kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz komercyjnego lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania strony i udostępnianych na niej treści. F&F nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej przez osoby/podmioty trzecie.
 7. Treści udostępnione na stronie internetowej F&F są przeznaczone do wyłącznego promowania technologii pozostającej w obszarze oferty F&F. Publikowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. F&F zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek, zawieszania, przerwania działania lub zamykania strony internetowej wtedy, gdy uzna to za stosowne, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników, na okres, który uzna za konieczny i z dowolnych przyczyn, w szczególności bez limitów technicznych i administracyjnych, i nie ponosi za to odpowiedzialności.
 9. Surowo zabronione jest udostępniania linków umieszczonych na stronie internetowej F&F na stronach osób/podmiotów trzecich.
 10. Użytkownik strony internetowej F&F zobowiązuje się: nie dokonywać żadnych czynności, które mogą zakłócać jej funkcjonowanie, nie podejmować prób uzyskania dostępu do obszarów i zawartości zabezpieczonych bez odpowiedniego upoważnienia oraz nie testować, nie obchodzić i nie przełamywać zainstalowanych zabezpieczeń. Nieuprawnione użycie będzie podlegać karze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 11. W wypadku korzystania ze strony internetowej i jej zawartości (nawet wtedy, jeśli są to treści jawne) z naruszeniem powyższych Warunków, brak reakcji właściciela strony nie może być w żadnym wypadku uznany za domniemane wyrażenie zgody na nieprzestrzeganie tych Warunków.
 12. Za nieprzestrzeganie Warunków korzystania ze strony internetowej użytkownik będzie odpowiadał zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym i karnym.
 13. Powyższe Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim przy czym użytkownik akceptuje nieodwołalnie właściwość sądów polskich do rozstrzygania wszelkich konfliktów powstałych i / lub związanych z Warunkami i zasadami korzystania ze strony internetowej F&F.

 

 

Zainteresowany?
Napisz do nas

W celu wysłania wiadomości udowodnij, że nie jesteś botem wpisując poprawny wynik: 2+5=

ul. Ku Ujściu 19, Hala 1, Segment F,
80-701 Gdańsk

 

Pon-Pt 8:00 - 16:00